torsdag 16 juli 2009

Toner helar


Musik bara är. Och intuitivt vet vi att den kan förstärka eller dämpa känslor som far runt i kropp och själ. I ”Noter om musik och hälsa” har läkaren och stressforskaren Töres Theorell gått lite djupare in i vad musiken gör med oss och hur vi kan använda musik, till och med när vi ligger för döden. Musik har en fenomenal förmåga att hjälpa oss var vi än befinner oss i livet! /Carina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar