torsdag 10 september 2009

Vist!


Smaka på orden: ödmjukhet, omdöme, lyhördhet, diplomati, kommunikationsförmåga, erfarenhet, kunskap. Visst lämnar orden en känsla av trygghet? Det är en av definitionerna på vad visdom är i Stefan Einhorns bok ”Vägar till visdom”. Efter succéer som Medmänniskor och Konsten att vara snäll tränger Einhorn in i begreppet visdom, något världen och vi skulle behöva oändligt mycket mer av och att läsa ”Vägar till visdom” hjälper en bit på vägen. Att utveckla sin visdom går men är förmodligen inte alldeles enkelt, det kräver som Einhorn skriver i boken – tid, eftertanke, flexibilitet, ödmjukhet, inre utveckling och en stark vilja att växa. Och vem har tid med detta långsamma förhållningssätt idag? Kanske tar det ett helt liv och att bära med sig detta visdomsord nedtecknat i Talmud är nog så viktigt. ”En människa förblir vis så länge hon söker visheten; när hon tror sig ha funnit den blir hon en narr” / Carina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar