fredag 16 september 2011

Den älskade och hatade graffitin


Det är lika hatat som det är älskat som uttryckssätt. Graffitin. Det kan vara ett sätt att uttrycka sin konstnärliga ådra, eller bara att protestera eller ge uttryck åt något. Det kan också vara rent klotter. Människan har alltid ritat och skrivit i det publika rummet omkring sig, från väggmålningar från urtiden till dagens sprayburksverk. Graffitins historia håller sig huvudsakligen inom den moderna graffitin, från slutet av sextiotalet. Och man kan inte komma ifrån det poetiska i att det trots allt, som så ofta, är kärleken som är grunden till allt. /Magnus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar