måndag 11 januari 2010

Ord med innehållTillsätt tillit, snällhet, solidaritet, jämlikhet, godhet och man får nog den bästa av världar. Orden är som små karameller, goda att ta i sin mun och det kommer böcker som försöker förstå hur vi kan skapa samhällen utefter ordens goda innebörd. Kanske är gulorange dess färg, för två av böckerna går just i denna färgton. ”Tillit i det moderna Sverige” är en antologi skriven av forskare vid Ersta Sköndal högskola där de funderar kring vad tillit gör för bl a ekonomisk tillväxt, demokrati och ett fungerande rättsväsende. I ”Snällare än du tror” av Åke Daun och Hans Norebrink ser de på samhället ur snällhetens perspektiv, lika viktig byggsten i ett samhälle som tillit och alla de andra förtröstansfulla viktiga egenskaper vi människor besitter. /Carina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar