tisdag 12 april 2011

Vetenskapsfilosofi på ett lättillgängligt sätt


Bokförlaget Fri Tanke ger ut en serie som heter Kort om.., där en av de senast utkomna heter Kort om vetenskapsfilosofi. Alla böcker i serien är korta genomgångar av svåra frågor, ett sätt att på ett enkelt och rakt sätt förklara rätt komplicerade tankegångar både när det gäller religiösa, filosofiska och på annat sätt vetenskapliga aspekter på stora frågor. Kort om vetenskapsfilosofi går igenom hur man sett på vetenskaplig kunskap och kunskapsproduktion genom historien och ger också en inblick i ett par vetenskapsfilosofiska och –teoretiska modeller. I slutkapitlet diskuteras också forsningsetik och om vetenskapliga landvinningar alltid är av godo. Det är en lagom avvägd genomgång: tillräckligt ingående för att inte bli för fragmentarisk och ändå så pass lättillgänglig att man inte måste besitta alltför mycket kunskap för att kunna ta till sig resonemangen. En bra introduktion till vetenskapsfilosofi och vetenskapsteori.

I serien finns också:
Kort om hjärnan
Kort om medvetandet
Kort om fri vilja
Kort om etik

/Magnus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar